Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nadolig

2 Gwrs £25 - 3 Chwrs £30

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

Swp madarch cappuccino, olew clôr y moch, bara cartref, menyn (Ll)

Hadog mwg naturiol, caws pob Cymreig, salad tomato, olew sifys

Terîn cig hela Cwm Ystwyth, siytni eirin, picls, surdoes wedi’i dostio

Salad dant y llew lleiaf, caws glas Copa, afal, finegret mafon (Ll)

Bruschetta madarch gwyllt a chnau castan, berwr gwyllt, surop betys (Fe)

Prif Gwrs

Sgalop twrci Sir Benfro wedi’i lapio mewn ham Parma, stwffin saets a chlementin, tatws rhost mewn saim hwyaden, moch mewn blancedi, sbrowts mewn hufen, moron â sglein, panas rhost, grefi twrci, saws llugaeron

Darn o gig eidion Cymreig “Bourguignon” piwrî tatws a chlôr y moch, moron vichy

Brest ffesant o’r badell, bacwn crimp, bresych Koffmann, tatws ffondant, saws afaldos Dà Mhìle

Ffiled o eog rhost, teisen eog mwg, piwrî blodfresych, blodfresych rhost, ffa gwyrdd, dresin caprys a rhesins

Galette tatws, piwrî seleriac, llysiau rhost, granola hadau sawrus, saws moron, sinsir a soi (Fe)

Pwdin

Caws Cymreig, craceri, siytni

Crème brûlée clementin a sinamon, teisen frau Llydewig

“Crunchie” Siocled, saws caramel hallt Halen Môn

Gellygen wedi’i botsio â sbeis, saws coco tywyll, taffi cnau barfog (Fe)

Pwdin Nadolig, saws brandi

Hufen Iâ neu Sorbet Cymreig
unrhyw 2 o’r canlynol:
Fanila
Siolced
Mefus
Riwbob a Chwstard
Caramel Hallt
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn
Sorbet Mango

Gwybodaeth Archebu

Blaendal a Dewisiadau

Mae angen blaendal o £15 y pen er mwyn sicrhau lle.
Ni fydd modd derbyn ad-daliad pe bai angen canslo.

Hoffem dderbyn eich dewisiadau un mis cyn dyddiad y parti.
Lawrlwythwch y Ffurflen Archebu

Tywydd Gwael Iawn

Pe bai angen gohirio parti oherwydd y tywydd, mi wnawn ein gorau i’ch helpu i ail-drefnu dyddiad arall.

Oriau Agor

12:00 – 14:30 & 18:00 – 21:00
ar gau amser cinio dydd Mawrth

Ar gau : 22/12/19 – 03/01/20
Ail agor : 04/01/2020

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review