Nav

Gwesty Cymru

Prydau Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm & 6 – 7pm

BWYDLEN CINIO GOSOD

2 GWRS £16 / 3 CHWRS £20

I Ddechrau

Sŵp y dydd, bara focaccia

Terîn cig hela, picalili, focaccia wedi’i dostio

Artisiog Jerwsalem rhost, halloumi wedi’i grilio, salad sbigoglys, granola â sbeis, surop betys

Prif Gwrs

Teisennau penfras ac eog, sbigoglys, saws tartar, sglodion tenau

Linguine gyda chyw Iâr, , madarch, cennin, hufen, parmesan

Risoto Treviso Radicchio gyda gwin coch, parmesan

Pwdin

Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

Tarte tatin afal, hufen iâ caramel hallt

Caws Copa Glas, siytni, craceri

 

 

 

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I Ddechrau

£7.50
Arancini berdys brown, bara lawr, saws menyn

Prif Gwrs

£13.50
Peli cig Twrci, Porc a Ffenigl, saws tomato â sbeis, parmesan, linguine

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review