Nav

Gwesty Cymru

Prydau Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm & 6 – 7pm

BWYDLEN GOSOD

2 GWRS £16 / 3 CHWRS £20

I Ddechrau

Sŵp y dydd, bara focaccia, menyn

Terîn ham a phersli, picalili, berwr gwyllt, bara focaccia

Teisen hadog, cegddu ac eog, salad tomato, saws tartar

Prif Gwrs

Pei pysgod hadog a chegddu, llysiau wedi’u stemio

Pappardelle Llysiau Canoldirol, llysiau rhost, saws tomato, garlleg a pherlysiau, pasta pappardelle, siafins parmesan

Pwdin

Caws Copa Gwyn, siytni, craceri

Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

Panna cotta siocled gwyn a ffa tonca, crymbl cacen gaws â sbeis, aeron glas a mafon

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I Ddechrau

£7.00
Teisen hadog, cegddu ag eog, salad tomato, saws tartar

Prif Gwrs 

£14.00
Pei pysgod hadog a chegddu, llysiau wedi’u stemio

£14.00
Pappardelle Llysiau Canoldirol, llysiau rhost, saws tomato, garlleg a pherlysiau, pasta pappardelle, siafins parmesan

 

 

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review