Nav

Gwesty Cymru

Prydau Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

BWYDLEN CINIO GOSOD

2 GWRS £16 / 3 CHWRS £20

I Ddechrau

Sŵp y dydd, bara focaccia

Salad dant y llew lleiaf, afal, caws glas Copa, dresin mafon

Bedrys brown mewn potyn, tost bara gwenith cyflawn, berwr gwyllt, lemwn

Prif Gwrs

Aden Morgath o’r badell (heb esgyrn), sbigoglys mewn menyn, tatws wedi malu, menyn berdys brown, caprys a phersli

Sgiweri cig oen wedi marinadu, colslo Asiaidd â sbeis, mayonnaise sriracha

Linguine Al Funghi – madarch, garlleg, gwin gwyn, persli, hufen, parmesan

Pwdin

Panna cotta fanila, mefys, balsamig hen

Caws Perl Wen, siytni resin, afal, bisgedi

Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

 

 

 

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I Ddechrau

£7.00
Salad dant y llew lleiaf, afal, caws glas ‘Copa’, dresin mafon

Prif Gwrs 

£19.50
Aden Morgath o’r badell (heb esgyrn), sbigoglys mewn menyn, tatws wedi malu, menyn berdys brown, caprys a phersli

 

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review