Nav

Gwesty Cymru

Prydau Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm & 6 – 7pm

BWYDLEN GOSOD

2 GWRS £16 / 3 CHWRS £20

I Ddechrau

Sŵp y dydd, bara cartref

Salad caws gafr Pantysgawn a betys rhost, cnau Ffrengig melys, surop betys

Arancini berdys brown, saws bara lawr

Prif Gwrs

Coes Hwyaden confi, stwnsh tatws gyda pesto, llysiau rhost, saws gwin coch

Linguine gyda draenog y môr, garlleg, tsili, persli a gwin gwyn

Pasta orzo gyda lemwn a garlleg, llysiau rhost, pesto, briwsion focaccia crensiog

Pwdin

Crème brûlée fanila, bisced teisen frau

Pwdin taffi stici, saws taffi a rym Barti Ddu, hufen Chantilly

Caws Taleggio, siytni tomato â sbeis, bisgedi caws

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I Ddechrau

£7.00
Salad caws gafr Pantysgawn a betys rhost, cnau Ffrengig melys, surop betys

Prif Gwrs

£16.00
Coes Hwyaden confi, stwnsh pesto, llysiau rhost, saws gwin coch

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review