Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nos

6pm tan 9pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

£5.75
Swp y dydd, bara focaccia, menyn

£7.50
Ŵy sgotch brecwast, tatws rosti, sos coch cartref

£7.50
Betys pob mewn halen, caws gafr Cymreig, mêl Cymreig, dresin pomgranad a chnau Ffrengig (Ll)

£7
Terîn ham a phersli, picalili, berwr gwyllt

£10
Sgalopiau wedi’u carameleiddio, amrywiaeth o flodfresych, caprys, olew cyri

£7.50
Salad pwmpen rhost a sbigoglys afal, granola sawrus, sialots crimp, dresin masarn (Fe)

Prif Gwrs

£22.50
Ysgwydd cig oen Cymreig, stwnsh tatws, gwreiddiau rhost, saws cig oen, pesto garlleg, mintys a chiwmin

£17
Brest cyw iâr rhost, madarch gwyllt , sglodion salsiffi, tatws ffondant, saws forestière

£19
Ffiled o gegddu rhost, risotto inc môr-lawes, lemwn, persli ac olew olif

£15
Polenta madarch gwyllt, ratatouille bach, cavalo nero crimp, saws tomato, caws Golden Cenarth (Ll)

£21.50
Stecen syrlwyn Cymreig 10oz, ffa gwyrdd, sglodion cartref
£2.50
saws pupur du  neu saws caws glas
£2.00
Menyn umami Gwesty Cymru

Pwdin

£8.50
Caws Cheddar, Caws Perl Wen, Caws Glas Perl Las, siytni, craceri

£6.50
Panna cotta siocled gwyn a ffa tonca, mafon ac aeron glas

£6.50
Crymbl afal a sinamon, hufen iâ Cymreig fanila

£6.50
“Crunchie” Siocled, saws caramel hallt Halen Môn

£6.50
Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

£3.00
Hufen Iâ neu Sorbet
£2.25 am sgŵp ychwanegol

  • Fanila
  • Mefus
  • Siocled
  • Caramel Hallt
  • Riwbob a Chwstard
  • Sorbet Cyrens Duon
  • Sorbet Lemwn
  • Sorbet Mango

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review