Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Cinio

12 TAN 2.30PM

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

BWYDLEN CINIO GOSOD

GWELER EIN PRYDAU ARBENNIG

12 – 2.30pm

BWYDLEN CINIO

£2.95
Bara focaccia, olew olewydd, balsamig

£3.50
Olifau cymysg

I Ddechrau

£5.75
Swp y dydd, bara focaccia, menyn

£7.50
Ŵy sgotch brecwast, tatws rosti, sos coch cartref

£6.50
Caws Pob Cymreig, surdoes wedi’i dostio, dail salad, siytni grawnwyn, brandi, balsamig (Ll)

Prif Gwrs

£14
Cyri pysgod neu cyw iâr dull Goa, reis jasmin, picl ciwcymbr golosgedig

£13
Pysgod mewn cytew cwrw, sglodion cartref, pys stwnsh, saws tartar

£21.50
Stecen syrlwyn Cymreig 10oz, ffa gwyrdd, sglodion cartref
£2.50
Saws pupur du neu saws caws glas

Plateidiau
Dewisiwch unrhyw 3 am £12 – 4 am £13 – 5 am £14

Terîn hwyaden, porc a phistasio
Goujon o Benfras mewn Cytew Cwrw
Eog Mwg
Madarch garlleg
Ysgellog, afal a chaws glas
Cwpan o Sŵp y Dydd

wedi’u gweini gyda siytni cartref, bara focaccia

Ar yr Ochr

£3.50
Salad gwyrdd
£4
Brocoli, almwnau, sialots crimp
£4
Salad tomato cymysg, dresin olew Cymreig
£3.50
Sglodion cartref
£3
Sglodion Tenau

Pwdin

£8.50
Caws Black Bomber, Tal y Cafn Copa Gwyn, Copa Glas, siytni, craceri

£6.50
Crème brûlée fanila, bisced teisen frau

£6.50
Parfait cnau barfog a charamel rhewoer, saws mafon (Gf)

£6.50
Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

£6.50
Tarte tatin afal, hufen iâ caramel hallt

£3.00
Hufen Iâ neu Sorbet
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefus
Siocled
Caramel Hallt
Riwbob a Chwstard
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn
Sorbet Mango

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review