Nav

Gwesty Cymru

CINIO SUL

01/03/2020 - 12-2.30pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

2 Gwrs £17.95 / 3 Chwrs £22.95

I Ddechrau
£5.75

Sŵp y dydd, bara cartref, menyn

Arancini berdys brown, saws bara lawr

Salad caws gafr Pantysgawn a betys rhost, cnau Ffrengig melys, surop betys

Prif Gwrs
£13.50

Cig eidion Cymreig wedi’i goginio’n araf, llysiau mewn menyn, stwnsh tatws a radish poeth, tatws rhost, pwdin swydd Efrog , grefi gwin coch

Brest cyw iâr rhost, llysiau mewn menyn, stwnsh tatws, pannas confit, tatws rhost, grefi cyw iâr

Bochau moch wedi’u rhostio mewn potyn, llysiau gwraidd rhost, saws mêl a chlof

Pasta orzo gyda lemwn a garlleg, llysiau rhost, pesto, briwsion focaccia crensiog

Pwdin
£6.50

Caws Black Bomber, Copa Gwyn, Copa Glas, siytni, craceri (£2.25 ychwanegol)

Crème brûlée fanila, bisced teisen frau

Parfait cnau barfog a charamel rhewoer, saws mafon

Tarte tatin afal, hufen iâ caramel hallt

Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

Hufen Iâ neu Sorbet
(2 sgŵp wedi’u cynnwys yn y dêl 3 chwrs)
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefys a Hufen Tolch
Siocled
Riwbob a Chwstard
Caramel hallt a Hufen Tolch
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn
Sorbet Mango

Prydau Arbennig

I  Ddechrau

£10.00
Sgolopiau Bae Ceredigion wedi’u carameleiddio, siytni tomato a chorizo â sbeis

£7.50
Soufflé caws glas Copa Tal y Cafn, gellyg wedi’u potsio mewn port, cnau Ffrenig melys, surop betys

Prif Gwrs

£21.50
Draenog y môr gwyllt rhost, risotto cennin a saffrwm, saws bouillabaisse, rouille

£21.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10oz, sglodion cartref, ffa gwyrdd
£2.50
Saws pupur du neu saws caws glas
£2.00
Menyn Umami Gwesty Cymru

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review