Nav

Gwesty Cymru

Bwyty

Y lleoliad perffaith ar gyfer cinio ysgafn a'r lle delfrydol ar gyfer swper rhamantus neu ddathliad arbennig.

Ein nod yw i weini prydau blasus gan ddefnyddio cynhwysion lleol lle’n bosib,  sydd wedi eu coginio gan gogyddion brwdfrydig, a’u gweini gan staff gyda gwên, mewn awyrgylch diffuant a chysurus.

Mae ein bwyd yn cael ei baratoi yn ffres. Gofynnwn felly i bartïon mawr archebu ymlaen llaw.

I archebu bwrdd ffoniwch
01970 612 252

Ar Agor
Llun – Sul
12pm - 2.30pm & 6pm - 9pm
(ar gau amser cinio dydd Mawrth)

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review