Nav

Gwesty Cymru

Santes Dwynwen

Prydau Arbennig Noson Santes Dwynwen 25 - 01 - 20

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

£7.50
Soufflé caws glas Copa, gellyg wedi’u botsio mewn port, cnau Ffrengig siwgrog, surop betys

Prif Gwrs

£24
Rac o gig oen Cymreig gyda chrwst perlysiau, tatws ffondant, llysiau Canoldirol rhost, saws cig oen a brenhinllys

 

Pwdin

£6.50
Pwdin taffi stici, saws taffi a rym Barti Ddu, hufen chantilly

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review