Nav

Gwesty Cymru

Prydau Arbennig y 6 Gwlad

2 GWRS £16 / 3 CHWRS £20

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

BWYDLEN CYMRU V YR ALBAN 14/03/20

I Ddechrau

Bon bons hagis, hufen Penderyn,moron  a swejen

Cullen Sink traddodiadol

Ŵy Scotch Gwesty Cymru

P

Prif Gwrs

Teisen eog mwg rhost, sbigoglys, saws pysgod cregyn

Cawl Albanaidd “Stovies”

Risotto cennin a bara lawr, ŵy buarth Alltfedw wedi’i botsio

Pwdin

Cranachan, teisen frau Albanaidd

Caws Cymreig, siytni, biscedi

“Snicker” wedi’i ffrio, saws caramel, hufen iâ fanila

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review