Nav

Gwesty Cymru

Gweithgareddau

Mae Ceredigion yn rhan brydferth o Gymru sy'n cynnig digonedd o lefydd i grwydro a Gwesty Cymru yw'r lle delfrydol i gychwyn.

Does dim byd gwell na chwa o awyr iach y môr, felly ewch am dro ar hyd y Prom, rhowch gic i’r bar yn y pen draw (hen draddodiad lleol) ac wedyn eisteddwch ac ymlaciwch. Pethau eraill i’w gwneud :

    

 • Ewch am dro ar hyd Llwybr Arfordir Cymru tuag at dwyni tywod Ynyslas.
 • Teithiwch ar Reilffordd y Clogwyn a phrofi’r olygfa anhygoel o’r Camera Obscura.
 • Ewch yn ôl mewn amser i’r 12fed ganrif yng Nghastell Aberystwyth.
 • Ewch i hel achau yn y Llyfrgell Genedlaethol.
 • Gwyliwch sioe neu ffilm yng Nghanolfan y Celfyddydau, neu tarwch heibio i sinema’r Commodore sydd rownd y gornel.
 • Ewch ar hyd Rheilffordd Cwm Rheidol yn y trên bach i weld rhaeadrau ysblennydd Pontarfynach.
 • Ewch ar daith drwy Fynyddoedd Cambria gyda Cambrian Safaris.
 • Chwaraewch rownd neu ddwy o golff yng Nghlwb Golff Aberystwyth
 • Ewch i Aberaeron am sgŵp o Hufen Iâ Mêl Cymreig.
 • Ewch i hwylio mewn cwch yng Nghei Newydd i chwilio am ambell i ddolffin
 • Daliwch y Drudwy wrth iddyn nhw ddychwelyd i’r Pier yn Aberystwyth yn ystod y Gaeaf.

    

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review