Nav

Gwesty Cymru

Cysylltwch

Cysylltwch â ni

Danfonwch neges drwy e-bostio:-info@gwestycymru.co.uk. Ysgrifennwch atom: Gwesty Cymru 19 Marine Terrace, Aberystwyth Ceredigion. SY23 2AZ Codwch y ffôn: + 44 (0) 1970 612252

Ein Lleoliad

Mae Gwesty Cymru yn adeilad rhestredig Gradd 2 o’r cyfnod Sioraidd, ar bromenâd Fictoraidd Aberystwyth, yn wynebu’r môr. Mae’r gorsafoedd trên a bws a nifer o boutiques a chaffis o fewn tafliad carreg.

A487 o’r De (Aberteifi, Caerfyrddin, De Cymru)

Ar ôl dod i mewn i Aberystwyth ar yr A487 o’r de, cymerwch y lôn gyntaf ar y gylchfan gan ddilyn yr arwydd “A487 Aberystwyth”, a pharhewch am tua milltir nes cyrraedd Stryd y Bont. Ewch yn eich blaen yn syth heibio tŵr y cloc i Heol y Wig, yna dilynwch y ffordd ar y dde i gyrraedd Glan y Môr. Mae Gwesty Cymru i’w weld gyferbyn â glanfa fechan a phwll nofio awyr agored bychan – cadwch olwg am y graig fawr yn yr ardd.

A487 o’r Gogledd (Machynlleth, Dolgellau, Gogledd Cymru)

Teithiwch i lawr allt Penglais, ewch ymlaen ar y ffordd hon gan gadw i’r chwith yn union ar ôl y goleuadau traffig. Cadwch at y lôn ar yr ochr dde, gan ddilyn y ffordd wrth iddi hi wyro i’r dde, ac ewch yn syth ymlaen pan gyrhaeddwch chi’r gylchfan, gan basio Gorsaf Aberystwyth ar y chwith. Pan ddewch ar gylchfan fechan, cymerwch yr ail lôn (syth ymlaen) a mynd ar hyd Dan Dre. Yn y gyffordd T, trowch i’r dde a mynd ar hyd Stryd y Bont. Ewch yn syth ymlaen ar hyd Heol y Wig pan ddewch chi at dŵr y cloc, yna dilynwch y ffordd sy’n mynd rownd i’r dde at Lan y Môr. Mae Gwesty Cymru i’w weld gyferbyn â glanfa fechan a phwll nofio awyr agored bychan – cadwch olwg am y graig fawr yn yr ardd.

A44 O’r Dwyrain (Llangurig, Rhaeadr Gwy, y Drenewydd, Amwythig)

Ar ôl dod i mewn i Lanbadarn (gan basio’r orsaf betrol Texaco ar y chwith), cymerwch y lôn gyntaf ar y gylchfan, ac ar unwaith, yr ail lôn ar yr ail gylchfan fechan, gan ddilyn yr arwydd “A44 Aberystwyth”. Ewch yn eich blaen am tua milltir. Yn y gyffordd T, trowch i’r chwith a dilynwch y ffordd, gan gadw i’r chwith yn union ar ôl y goleuadau traffig. Cadwch at y lôn ar yr ochr dde, gan ddilyn y ffordd wrth iddi hi wyro i’r dde, ac ewch yn syth ymlaen pan gyrhaeddwch chi’r gylchfan, gan basio Gorsaf Aberystwyth ar y chwith. Pan ddewch ar gylchfan fechan, cymerwch yr ail lôn (syth ymlaen) a mynd ar hyd Dan Dre. Yn y gyffordd T, trowch i’r chwith a mynd ar hyd Stryd y Bont. Ewch yn syth ymlaen ar hyd Heol y Wig pan ddewch chi at dŵr y cloc, yna dilynwch y ffordd sy’n mynd rownd i’r dde at Lan y Môr. Mae Gwesty Cymru i’w weld gyferbyn â glanfa fechan a phwll nofio awyr agored bychan – cadwch olwg am y graig fawr yn yr ardd.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gorsafoedd bysiau a threnau ar Ffordd Alexandra. Croeswch y ffordd i Ffordd y Môr a cherdded yn syth ymlaen nes y gwelwch chi’r môr, yna trowch i’r chwith. Gwesty Cymru yw’r pedwerydd drws o’r gornel honno, ychydig yn bellach oddi wrth y palmant.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review