Nav

Gwesty Cymru

STAFELLOEDD

Mae'r wyth stafell yn y gwesty yn ddeniadol, yn ffres ac yn chwaethus. Y lle delfrydol i ddadflino ac ymlacio. Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i gael y pris gorau posib.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review