Nav

Gwesty Cymru

Stafell Chwech

Môr agored Bae Ceredigion

Archebwch

Ar yr ail lawr yn wynebu’r môr. Stafell Maint Brenin gyda bath yn edrych allan dros Fae Ceredigion.

Opsiwn i gysylltu â stafell 7 ar gyfer teuluoedd

Nodweddion Stafell Chwech

 • Ail Lawr
 • Golygfa dros y môr
 • Gwely Brenin
 • En-suite gyda bath a chawod ar wahân
 • Opsiwn i gysylltu â ‘stafell sengl ar gyfer teuluoedd

Archebwch

Ym mhob stafell mae

 • Dodrefn derw wedi eu gwneud yn arbennig â llaw yng Nghymru
 • Darluniau olew trawiadol sydd wedi eu hysbrydoli gan y tirlun lleol
 • Setiau teledu LCD gyda gwasanaeth Freeview
 • Cysylltiad diwifr i'r rhyngrwyd am ddim
 • Cynfasau cras o gotwm Eifftaidd gwyn
 • Stafelloedd en suite â theiliau Applestone ar y llawr a chawodydd modern
 • Gynau nos a sychwyr gwallt
 • Dewis o de a choffi
 • Ffôn

Chwiliwch am ystafell

Cliciwch ar un o'r lliwiau i ddarganfod 'stafell

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review