Nav

Gwesty Cymru

Stafell Dau

Awyr Goch y Nos

Archebwch

Ar y llawr gwaelod, yn wynebu’r cefn.  Stafell ddwbwl gyda chawod en-suite.

* Mae’r stafell hon uwchben y gegin*

Nodweddion Stafell Dau

 • Llawr Gwaelod
 • Gwely Dwbwl
 • En-suite gyda Chawod
 • Uned Rheoli Tymheredd Awyr

Archebwch

Ym mhob stafell mae

 • Dodrefn derw wedi eu gwneud yn arbennig â llaw yng Nghymru
 • Darluniau olew trawiadol sydd wedi eu hysbrydoli gan y tirlun lleol
 • Setiau teledu LCD gyda gwasanaeth Freeview
 • Cysylltiad diwifr i'r rhyngrwyd am ddim
 • Cynfasau cras o gotwm Eifftaidd gwyn
 • Stafelloedd en suite â theiliau Applestone ar y llawr a chawodydd modern
 • Gynau nos a sychwyr gwallt
 • Dewis o de a choffi
 • Ffôn

Chwiliwch am ystafell

Cliciwch ar un o'r lliwiau i ddarganfod 'stafell

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review